Follow us

SearchEsegui ricerca

Follow us

Keep you up to date!
Register now | Login

Residential Renovation towards nearly zero energy CITIES

KARTAL - OpenHouse at Yakacik district

Seminar

17 June 2015 from 9h15 -15h45, Kartal Municipality Assembly Hall

KARTAL - OpenHouse at Yakacik district

At the OpenHouse in Yakacik will be a seminar entitled “Use of BIM (Building Information Modelling) Tool An Enhancing Factor In Energy And Sustainability”. Presentations will be delivered about using BIM-Building Information Modelling in design, implementation and operation processes and its input-outputs in the scope of energy and sustainability. The aim of this seminar is to provide information to local authorities and other decision making/monitoring bodies, as well as to professionals, about the building sector’s processes relating to energy efficiency, sustainability and clarity in planning and implementations. The event will reach out to public institutions, universities, local businesses, NGOs, and also the local and national press.

 

Info: EUSEW web link and R2CITIES web site

Your local contact for the Open House in Yakacik district: 
Gülnihal ALTIN - ÖZTÜRK- Kartal 
r2cities@kartal.bel.tr        
Tel +90 216 280 57 03

 

- Turkish

Seminerdeki sunumlar, enerji ve sürdürülebilirlik bağlamında tasarım, uygulama ve işletme süreçlerinde BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) kullanımı, girdi-çıktıları hakkında gerçekleştirilecektir.  Yerel otoritenin karar alma ve denetleme politikalarının, yapı sektöründeki profesyonellerin inşaat süreçlerinin planlaması ve uygulamasında enerji etkin, sürdürülebilir, şeffaf bir çerçevenin farkındalığı oluşturulacaktır.

Programa, Kamu Kurumları, üniversiteler, R2CITIES proje ortakları, Kartal’da ilgili konularda faaliyet gösteren firmalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Kartal halkı, yerel ve ulusal basın davet edilecektir.

 

Print